Autor: Hash Milhan, licencja: CC BY 2.0
prawo
autorskie
własność
intelektualna
plagiat.pl antysciaga.pl bookwatch.pl