23 maja odbędzie się VI konferencja poświęcona systemowi antyplagiatowemu i zmianom w ustawie o szkolnictwie wyższym


Podziękowania dla gości przybyłych na konferencję„Skuteczna polityka antyplagiatowa – modele rozwiązań instytucjonalnych” oraz galę wręczenia certyfikatów „Uczelnia walcząca z plagiatami” i „Wydział walczący z plagiatami”


9 maja br. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej odbyła się, już po raz piąty gala wręczenia Certyfikatów „Uczelnia walcząca z plagiatami” i „Wydział walczący z plagiatami” połączona z seminarium „Skuteczna polityka antyplagiatowa – modele rozwiązań instytucjonalnych”. W tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 80 osób, reprezentujących polskie uczelnie i instytucje naukowe. W gronie nagrodzonych Certyfikatami znalazło się 17 uczelni i 3 wydziały.

Przedstawiciele uczelni oraz wydziałów nagrodzonych Certyfikatami  „Uczelnia walcząca z plagiatami”oraz „Wydział walczący z plagiatami”, Warszawa, 9 maja 2012 r., fot. G.Stasiak

Materiały prasowe

Skuteczna polityka antyplagiatowa – prezentacja dr Sebastian Kawczynski

Plagiarism Policies in Germany – prezentacja prof. dr Debora Weber-Wulff

Central Repository of Theses and Dissertations and Plagiarism Detection System on a National Level in Slovakia – prezentacja Julius Kravjar

Certyfikaty „Uczelnia walcząca z plagiatami” otrzymały:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
 • Akademia Pomorska w Słupsku,
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Społeczna Akademia Nauk,
 • Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum,
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Uczelnia Łazarskiego,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Certyfikatem „Wydział walczący z plagiatami” zostały nagrodzone:

 • Wydział Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi,
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Seminarium pt. „Skuteczna polityka antyplagiatowa – modele rozwiązań instytycjonalnych” oraz gala wręczenia Certyfikatów “Uczelnia walcząca z plagiatami” i “Wydział walczący z plagiatami”


Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Skuteczna polityka antyplagiatowa – modele rozwiązań instytycjonalnych” oraz galę wręczenia Certyfikatów “Uczelnia walcząca z plagiatami” i “Wydział walczący z plagiatami.”

Organizatorzy:

Fundacja im. A.-J. Fresnela, Plagiat.pl Sp. z o.o.

Termin:

09.05.2012 (środa), w godz. 10:00-15:00
(seminarium – 10:00-13:45, gala wręczenia Certyfikatów – 14:00-15:00)

Miejsce:

Sala Odczytowa Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa)

Program

09:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 – 11:45 – pierwsza część seminarium

11:45 – 12:00 – przerwa kawowa

12:00 – 13:45 – druga część seminarium

13:45 – 14:00 – przerwa kawowa 

14:00-15:00 – gala wręczenia Certyfikatów “Uczelnia walcząca z plagiatami” oraz “Wydział walczący z plagiatami”

W seminarium udział w charakterze prelegentów wezmą:

prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecność do potwierdzenia)

prof. dr hab. Marek Rocki, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, „Zmiany w systemie akredytacji a polityka antyplagiatowa”

prof. dr hab. Hubert Izdebski, Sekretarz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, „Stanowisko Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie plagiatów”

prof. dr Debora Weber-Wulff, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, „Plagiarism Policies in Germany”

dr Sebastian Kawczyński, Prezes Zarządu Plagiat.pl Sp. z o.o., „Ogólnopolski system antyplagiatowy. Stan obecny i możliwości rozwoju”

Julius Kravjar, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Central Repository of Theses and Dissertations and Plagiarism Detection System on a National Level in Slovakia”

Informacje i zgłoszenia:
Małgorzata Borys
Fundacja im. A.-J. Fresnela
e-mail: mborys@fresnel.org.pl

seminarium formularz zgłoszeniowy

Patronat:

 

 

 

Patronaty medialne:

TVP Historia

www.pap.pl www.perspektywy.pl

student.pl

  


Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie na seminarium „Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej” oraz galę wręczenia Certyfikatów Uczelnia walcząca z plagiatami” i Wydział walczący z plagiatami” organizowanych przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela i firmę Plagiat.pl.

Materiały prasowe

Prezentacja dr Sebastian Kawczyński

Prezentacja prof. Ewa Chmielecka

Prezentacja dr Andrzej Kurkiewicz

Prezentacja Dominik Bralczyk

Seminarium „Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej”


Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej” oraz galę wręczenia Certyfikatów Uczelnia walcząca z plagiatami” i Wydział walczący z plagiatami”

Organizatorzy:
Fundacja im. A.-J. Fresnela, Plagiat.pl Sp. z o.o.

Termin:
11.05.2011 (środa), w godz. 11-14:30
(seminarium – 11-13:15, gala wręczenia Certyfikatów – 13:30-14:30)

Miejsce:
Warszawski Dom Technika NOT, ul. T. Czackiego 3/5, sala B

Program
10:00-11:00 –  rejestracja uczestników

11:00-12:00 –  pierwsza część seminarium

1) powitanie – Paulina Gajownik, Prezes Fundacji im. A.-J. Fresnela

2) prof. dr hab. Marek Rocki, Prezes Państwowej Komisji Akredytacyjnej: „Jakość kształcenia a nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym”

3) dr Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Nowe rozwiązania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej w uczelniach, w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”

4) prof. dr hab. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: „Krajowe Ramy Kwalifikacji a wewnętrzne i zewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia”

12:00-12:15 –  przerwa kawowa

12:15 -13:15 –  druga część seminarium

5) dr Sebastian Kawczyński, Prezes Zarządu Plagiat.pl Sp. z o.o.: „System antyplagiatowy a jakość kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym”

6) dr hab. Mariusz Jędrzejko prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień: „Zjawisko nieuprawnionego korzystania z zasobów internetowych przez studentów – skala, charakterystyka, możliwości przeciwdziałania”

7) Dominik Bralczyk, Fundacja im. A.-J. Fresnela: „Inspiracja, zapożyczenie, plagiat – kryteria oceny samodzielności pracy dyplomowej. Perspektywa prawna”

13:15-13:30 –  przerwa kawowa

13:30-14:30 –  gala wręczenia Certyfikatów Uczelnia walcząca z plagiatami” oraz Wydział walczący z plagiatami”

Informacje i zgłoszenia:

Małgorzata Borys

Fundacja im. A.-J. Fresnela

e-mail: mborys(at)fresnel.org.pl

seminarium_formularz_zgłoszeniowy

Patronaty:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PKPP Lewiatan

Patronaty medialne:

Rzeczpospolita

TVP Info

PAP

rp.pl

PROM Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich

Obrońcy Własności Intelektulanej + wystartowali


25 października br. rozpoczęły się przygotowanie do kampanii społecznych dotyczących antyplagiaryzmu i uczciwości w edukacji.

Swój udział w projekcie OWI+ potwierdziło dotychczas 7 szkół średnich:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Inowrocławiu;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, VIII Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach;
 • V Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza w Częstochowie;
 • Liceum Ogólnokształcące w Józefowie;
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie;
 • Zespół Szkół nr 2 w Lubinie;
 • Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Lublinie.

Czekamy na pozostałych.

Uczestnicy warsztatow OWI+


Informujemy, że uczestnikami warsztatów OWI + beda:
Pani Aleksandra Styka
Pani Marzanna Gromotowicz
Pani Renata Zujewicz
Pani Mirosława Plucińska
Pani Lidia Fudała
Pani Maria Ważna
Pani Ewa Kruszyńska

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie Obrońcy Własności Intelektualnej +


Projekt dotyczy promocji uczciwości w nauce wśród uczniów szkół średnich oraz zagadnień związanych z plagiatowaniem prac maturalnych, prac semestralnych, prac domowych itp.

Projekt obejmuje jednodniowe warsztaty dla 10 nauczycieli szkół średnich z całej Polski, podczas których uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić kampanię społeczną, którą potem razem z uczniami będą przeprowadzać w swojej szkole. Podczas warsztatów nauczyciele dowiedzą się także, jak radzą sobie z nieuczciwością w szkole instytucje edukacyjne w innych krajach oraz będą mogli przetestować komputerowy system antyplagiatowy działający w Polsce w szkołach średnich.

Warsztaty są nieodpłatne, odbędą się w Warszawie 25 X 2010 roku.  Aby być uczestnikiem warsztatów, szukaj szczegółowych informacji na naszej stronie po kliknięciu na logo OWI+.

Seminarium “Internet a ochrona własności intelektualnej. Czy należy zmienić prawo?”


Zapraszamy na seminarium “Internet a ochrona własności intelektualnej. Czy należy zmienić prawo?” oraz galę wręczenia Certyfikatów “Uczelnia walcząca z plagiatami” i “Wydział walczący z plagiatami”

Organizatorzy:
Fundacja im. A.-J. Fresnela, Plagiat.pl Sp. z o.o.

Termin:
23.04.2010 (piątek), w godz. 11-15.45
(seminarium – 11-14, gala wręczenia Certyfikatów – 14.45-15.45)

Miejsce:
Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37

Prowadzący:
Jakub Porada

Konferencja:

Patronat: Marszałek Sejmu RP, MNiSW, PKPP Lewiatan

Patronat medialny: Perspektywy, Puls Biznesu, pb.pl

Program
11-11.10 – powitanie, prezentacja programu seminarium i prelegentów

11.10.-11.20 – Paulina Gajownik (Fundacja im. A.-J. Fresnela)
„Działania Fundacji im. A.-J. Fresnela na rzecz ochrony własności intelektualnej”

11.20-11.40 – dr Sebastian Kawczyński (Plagiat.pl)
„Dystrybucja treści w polskim internecie. Teoria i praktyka ochrony własności intelektualnej”

11.40 -12.00 – mecenas Marzena Wojciechowska (Izba Wydawców Prasy)
„Wykorzystanie treści w internecie na przykładzie doświadczeń wydawców – członków IWP. Postulaty prawne – jak skutecznie chronić własność intelektualną mediów drukowanych”

12.00-12.20 – dyskusja (z możliwością przedłużenia)

12.20-12.40 – przerwa kawowa

12.40-13.00 – dr Marek Troszyński (Centrum Badań nad Nowymi Mediami, Collegium Civitas)
“Ochrona własności intelektualnej w internecie – głos społeczeństwa”

13.00-13.20 – dr Alek Tarkowski (Creative Commons / ICM UW)
„Creative Commons – znaczenie alternatywnych rozwiązań jako elementów systemu ochrony własności intelektualnej”

13.20 – 13.40 – mecenas Magda Kowalczuk-Szymańska (kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy)
“Formy naruszeń praw własności intelektualnej w sieci oraz praktyczne problemy związane z dochodzeniem roszczeń z tego tytułu”

13.40-14.00 – dyskusja (z możliwością przedłużenia)

14.00-14.45 – lunch

Gala wręczenia Certyfikatów “Uczelnia walcząca z plagiatami” oraz
“Wydział walczący z plagiatami”

14.45 – 15.45 – uroczystość

Proszę zgłaszać chęć uczestnictwa do Piotra Osiaka, Fundacja im. A.-J. Fresnela (posiak(at)fresnel.org.pl).