WARSZTATY ADMINISTRATORÓW SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO
PLAN SPOTKANIA

9:30 — 10:30
Rejestracja
Kawa powitalna

10:30 — 11:45 (I blok informacyjny)
Polityka rozwoju, a usługi komplementarne (dr Sebastian Kawczyński - Plagiat.pl)
Wdrożenia Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac. Studium przypadku (Przemysław Lech, Anna Jędrzejczak – Plagiat.pl)

11:45 — 12:00
Przerwa kawowa

12:00 — 13:00 (II blok informacyjny)
System Antyplagiatowy – uwagi administratorów (Przemysław Lech, Anna Jędrzejczak – Plagiat.pl)
Realizacja celów ustawowych uczelni w kontekście reformy szkolnictwa wyższego (Dominik Bralczyk, Magdalena Rzodkiewicz – Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela)

13:10
Losowanie nagrody dla uczestnika Warsztatów

13:10 — 14:00
Lunch

14:30 - 16:00


Przybyłych Gości zapraszamy do wzięcia udziału w wyciecze po urokliwych, choć często nieznanych zakątkach Warszawy.

RSVP Anna Jędrzejczak
e-mail: ajedrzejczak@antyplagiat.pl
tel.: (22) 100 11 11


28 czerwca 2013 r.
godz. 10:30 — 16:00
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
budynek nr 8, sala 112, I piętro - mapa
Audytorium im. prof. dr. Włodzimierza Gorjaczkowskiego
Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie wdrożeniom Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac (ASAP). Podczas warsztatów przedstawimy zasady funkcjonowania sytemu ASAP na przykładzie uczelni korzystających już z nowego oprogramowania. Ponadto będziemy dyskutować o projektowanych zmianach w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie m.in. wprowadzenia powszechnego obowiązku kontroli antyplagiatowej oraz repozytorium prac dyplomowych przygotowywanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zmiany ustawowe mają przede wszystkim służyć poprawie jakości kształcenia.
plagiat.pl antysciaga.pl bookwatch.pl