KOPIUJ - WKLEJ W SZKOLE
ROZPOZNAWANIE I PRZECIWDZIAŁANIE NIESAMODZIELNOŚCI UCZNIOWSKIEJ
PROGRAM:
1. Serwisy "ściągowe" i ich zawartość.
2. Handel wypracowaniami, pisanie wypracowań na zamówienie.
3. Internetowa, uczniowska wymiana wiedzy: serwisy „pomagające” w pisaniu prac domowych.
4. Wpływ posługiwania się przez uczniów metodą „kopiuj-wklej” na efekty edukacyjne (wiedza, umiejętności, kompetencje).
5. Etyczny wymiar ściągania (jak przedstawiać uczniom ściągnie w perspektywie etycznej).
6. Jak eliminować ściąganie metodą „kopiuj-wklej”. Typologia zadań odpornych na plagiatowanie.
7. Elektroniczne systemy antyplagiatowe (działanie, wdrażanie - case studies).
8. Funkcjonowanie systemu antyplagiatowego w szkole.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Realizujemy także szkolenia dla całych rad pedagogicznych.
KORZYSCI DLA UCZESTNIKÓW
1. Materiały szkoleniowe
2. Wiedza na temat praw autorskich i plagiatu
3. Wiedza na temat zjawiska kopiuj-wklej
4. Poznanie metod przeciwdziałania ściąganiu
5. Indywidualne konsultacje z prowadzącym
6. Certyfikat ukończenia kursu
plagiat.pl antysciaga.pl bookwatch.pl