OBROŃCY
WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
DZIAŁANIA

Głównym działaniem projektowym była organizacja warsztatów dla uczniów i nauczycieli szkół średnich. W oparciu o przekazaną wiedzę na temat prowadzenia badań socjologicznych ich uczestnicy zrealizowali własne projekty. Ich integralną częścią było zorganizowanie kampanii społecznej w danej szkole na rzecz uczciwości w nauce w oparciu o analizę zebranych danych oraz wiedzę na temat rozwiązań wdrażanych przez instytucje edukacyjne w innych.

Beneficjenci mieli także okazję przetestować komputerowy system antyplagiatowy działający w Polsce w szkołach średnich.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Projekt miał na celu promowanie uczciwości w nauce wśród uczniów szkół średnich, w szczególności zaś uwrażliwienie na problem plagiatowania. Uczestnicy projektu mieli okazję nauczyć się, w jakim zakresie regulacje dotyczące ochrony praw autorskich oraz własności intelektualnej wpływać powinny na ich codzienne decyzje zarówno w szkole, jak i poza nią.

plagiat.pl antysciaga.pl bookwatch.pl