Fundacja Fresnela powstała w celu promowania idei poszanowania praw autorskich i uczciwości intelektualnej oraz zasad uczciwości w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauce.

Misją Fundacji jest prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz dostępu do wiedzy, ochrony własności intelektualnej oraz poprawy jakości polskiego systemu edukacyjnego i wychowania młodzieży w duchu uczciwości i sprawiedliwości. Realizacja tak określonych celów przebiegać może m.in. poprzez tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych, tworzenie i wdrażanie standardów dobrych praktyk związanych z ewaluacją jakości kształcenia oraz transferem wiedzy, a także propagowanie w życiu publicznym – w szczególności w nauce i życiu akademickim – idei uczciwości, poszanowania praw związanych z dostępem do własności intelektualnej, a zwłaszcza prawa autorskiego i praw pokrewnych.
MISJA
plagiat.pl antysciaga.pl bookwatch.pl