Reforma czy rewolucja

- przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce
17 maja 2016 r.
WARSZAWA  


ZAPROSZENI PRELEGENCI

prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW

dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w MNiSW

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, przewodniczący RGNiSW  oraz prezes FRP

prof. dr hab. inż Stanisław Bielecki, wiceprzewodniczący KRASP 

dr Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji

dr Sebastian Kawczyński, prezes zarządu Plagiat.pl

prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej

dr hab. Aneta Pieniądz, Obywatele Nauki

dr hab. Maciej Duszczyk – KPN, UW
dr Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP

Piotr Gutowski, Parlament Studentów RP
plagiat.pl antysciaga.pl bookwatch.pl